kẹp-go-nhieu-mau-mini-size-3.5cm-treo-anh-kem-5m-day-thung-day-day-gai-decor-phong-ngu-xinh-xan-jupy-decor
kẹp-go-nhieu-mau-mini-size-3.5cm-treo-anh-kem-5m-day-thung-day-day-gai-decor-phong-ngu-xinh-xan-jupy-decor(43)
kẹp-go-nhieu-mau-mini-size-3.5cm-treo-anh-kem-5m-day-thung-day-day-gai-decor-phong-ngu-xinh-xan-jupy-decor(45)
kẹp-go-nhieu-mau-mini-size-3.5cm-treo-anh-kem-5m-day-thung-day-day-gai-decor-phong-ngu-xinh-xan-jupy-decor(54)
kẹp-go-nhieu-mau-mini-size-3.5cm-treo-anh-kem-5m-day-thung-day-day-gai-decor-phong-ngu-xinh-xan-jupy-decor(56)
kẹp-go-nhieu-mau-mini-size-3.5cm-treo-anh-kem-5m-day-thung-day-day-gai-decor-phong-ngu-xinh-xan-jupy-decor(46)
kẹp-go-nhieu-mau-mini-size-3.5cm-treo-anh-kem-5m-day-thung-day-day-gai-decor-phong-ngu-xinh-xan-jupy-decor (40)
kẹp-go-nhieu-mau-mini-size-3.5cm-treo-anh-kem-5m-day-thung-day-day-gai-decor-phong-ngu-xinh-xan-jupy-decor(37)
kẹp-go-nhieu-mau-mini-size-3cm-treo-anh-kem-5m-day-thung-day-day-gai-decor-phong-ngu-xinh-xan (3)
kẹp-go-nhieu-mau-mini-size-3cm-treo-anh-kem-5m-day-thung-day-day-gai-decor-phong-ngu-xinh-xan (5)

Kẹp Gỗ Trang Trí Treo Ảnh

? Chất liệu: gỗ
? Kích thước kẹp gỗ: ~3,5cm ( nhỏ)
? Màu sắc: tùy chọn màu gỗ hoặc nhiều màu

15,000 VND - 80,000 VND 12,000 VND - 69,000 VND

10 kẹp không màu
10 kẹp nhiều màu
100 kẹp không màu
100 kẹp nhiều màu
50 kẹp không màu
50 kẹp nhiều màu
  • 10 kẹp không màu
  • 10 kẹp nhiều màu
  • 100 kẹp không màu
  • 100 kẹp nhiều màu
  • 50 kẹp không màu
  • 50 kẹp nhiều màu
Clear