Khăn trải bàn vải bố canvas họa tiết đơn giản sọc caro, hoa vinatge decor bàn ăn, bàn học hoặc làm phông nền chụp hình sản (11)
Khăn trải bàn vải bố canvas họa tiết đơn giản sọc caro, hoa vinatge decor bàn ăn, bàn học hoặc làm phông nền chụp hình sản (2)
Khăn trải bàn vải bố canvas họa tiết đơn giản sọc caro, hoa vinatge decor bàn ăn, bàn học hoặc làm phông nền chụp hình sản (9)
Khăn trải bàn vải bố canvas họa tiết đơn giản sọc caro, hoa vinatge decor bàn ăn, bàn học hoặc làm phông nền chụp hình sản (12)
Khăn trải bàn vải bố canvas họa tiết đơn giản sọc caro, hoa vinatge decor bàn ăn, bàn học hoặc làm phông nền chụp hình sản (14)
Khăn trải bàn vải bố canvas họa tiết đơn giản sọc caro, hoa vinatge decor bàn ăn, bàn học hoặc làm phông nền chụp hình sản (15)
Khăn trải bàn vải bố canvas họa tiết đơn giản sọc caro, hoa vinatge decor bàn ăn, bàn học hoặc làm phông nền chụp hình sản (16)
Khăn trải bàn vải bố canvas họa tiết đơn giản sọc caro, hoa vinatge decor bàn ăn, bàn học hoặc làm phông nền chụp hình sản

Khản trải bàn vải bố canvas

🔴 HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG: Kích thước: 75cm x 1m.
Khách mua cùng 1 mẫu: (SHOP ĐỂ NGUYÊN TẤM KHÔNG CẮT NHỎ)
+ Chọn số lượng 1 -> 75cm x 1m
+ Chọn số lượng 2 -> 1m5 x 1m
+ Chọn Số lượng 4 -> 1m5 x 2m
LƯU Ý: Sản phẩm CHƯA MAY VIỀN, do cắt thủ công nên kích thước có thể có sai số.

52,000  49,000 

Quantity