den bi cherry
den bi cherry
Hop pin AA phu kien
den bi cherry
den bi cherry
den bi cherry
den bi cherry
den bi cherry

Đèn cherry ball 6m xài pin

Đèn cherry ball 3m

  • Kích cỡ bi: 1cm
  • Chiều dài 6m – 40 bóng
  • Xài pin AA + tặng kèm pin
  • Ánh sáng vàng ấm

125,000  90,000 

Quantity