z1597706130803_05f47452b31dbc7d2bc82da05f4b6802
z1597706148289_b1ac63cefbe2f5fabae9e47831560dfb
z1597706140245_0f80e44a17a501b110ee5c779b4205a0
z1597706160628_2e6305d839d6b1ffc9143ed00a3966d4
z1597706154910_269963b3a028463102dddac4fdbe4ec2
z1597706183939_35ea0fb4cb86f3158f5cab309ef7c510

Đèn led ngôi sao vàng ấm 10m

Đèn led ngôi sao 10m xài điện

  • Dài 10m – 100 bóng
  • Xài điện 220V + nút chỉnh chớp nháy
  • Ánh sáng: vàng ấm
  • Có chui cắm nối tiếp nhiều bộ với nhau

180,000 VND 145,000 VND

Quantity