z1568566740984_1c6c44634da56196f9c5478df58b9492
z1568566749585_d21938ecf397a5e8990cfb5d1c6b23ef
z1568568123179_701b49db814af65ce522a6804fc93f0b
z1568566763239_8de1511e67ef36f9b6100db1ec98d2ed
z1568566740003_e37b4771dc4921bed1463caac1bf8252
z1568566785107_2d6f94c3080590bcca0d76d6ac92958c
z1537094941255_1bb2e53a8b7f97b8c790f60d76949d4f
z1537094970015_53a41a96d402162d8553b9b13c9d9b76

Đèn treo trăng khuyết thả đơn

Bộ sản phẩm gồm:

☘️ 1 hình mặt trăng khuyết lớn đơn lẻ được treo thả lủng lẳng

☘️ Đèn sử dụng pin 3A – TẶNG KÈM PIN

☘️ Không lằn nhằn dây điện nên trông rất thẩm mỹ và đẹp để treo phía mặt tiền.

☘️ Đế hít bằng nhựa treo trên tường hoặc cửa kiếng