z1536981436226_69acd76908167f5cd9b6d94b22f68870
z1536586727168_3cf26521166ebd77b60bbeb483b5412b
z1536586707169_d5316fbc1ede153ba1adb843c0d1a5e9
z1536586714877_676a7e3409a5ccc31e7c4f5da7003d7a
den neon light
den neon light
den neon light
den neon light
z1536591975564_43bd1f754d1a3b366456446643842550

Đèn ngủ hình đám mây

?? Đèn ngủ hình đám mây ??

? Chất liệu: nhựa – neon light
? Ánh sáng: vàng như hình (chụp thực tế)
? Đèn có cổng usb và hộp pin rất tiện cho việc sử dụng
? Có chỗ để móc treo chữ lên

160,000  140,000 

Quantity