Day-den-led-cherry-ball-bong-tron-3,-5m-6m-10m-nho-xinh-trang-tri-phong-ngu-treo-hinh-sieu-de-thuong-va-lung-linh-decor-nha-cua-am-ap-jupy-decor (21)
z2118833407485_37a051a4cf69d02782db669ebb0b2bfe
z2118833397279_868fc1467bff85124f947466d720ae1d
den bi cherry
den bi cherry
den bi cherry
den bi cherry
den bi cherry
Day-den-led-cherry-ball-bong-tron-3,-5m-6m-10m-nho-xinh-trang-tri-phong-ngu-treo-hinh-sieu-de-thuong-va-lung-linh-decor-nha-cua-am-ap-jupy-decor (19)
Day-den-led-cherry-ball-bong-tron-3,-5m-6m-10m-nho-xinh-trang-tri-phong-ngu-treo-hinh-sieu-de-thuong-va-lung-linh-decor-nha-cua-am-ap-jupy-decor (8)
Day-den-led-cherry-ball-bong-tron-3,-5m-6m-10m-nho-xinh-trang-tri-phong-ngu-treo-hinh-sieu-de-thuong-va-lung-linh-decor-nha-cua-am-ap-jupy-decor (7)
Day-den-led-cherry-ball-bong-tron-3,-5m-6m-10m-nho-xinh-trang-tri-phong-ngu-treo-hinh-sieu-de-thuong-va-lung-linh-decor-nha-cua-am-ap-jupy-decor (1)

Đèn cherry ball 10m xài điện ánh sáng vàng sáng đứng yên

  • Kích cỡ bi: hơn 1cm
  • Chất liệu: nhựa trắng đục không bể vỡ
  • Chiều dài 10m – 96 bóng
  • Xài điện 220V – ĐÈN SÁNG ĐỨNG YÊN
  • Ánh sáng vàng ấm
  • Chui nối tiếp nhiều bộ

200,000 VND 160,000 VND