z2394538645135_085970df5dbc95a11b7591f3aa9ba3b5L
z2580105789872_699089cb12d4f378afad381e515b17d7
z2568438734252_942dcd87e8c3a67289318fc967b48e14
z2394538645135_085970df5dbc95a11b7591f3aa9ba3b5

Dây điện nối dài kèm công tắc 1m / 3m

LƯU Ý: sử dụng cho thiết bị điện có CÔNG SUẤT TẢI THẤP.
KHÔNG sử dụng với thiết bị có CÔNG SUẤT TẢI CAO

HÀNG HANDMADE / TỔNG CHIỀU DÀI 0,4M ~ 0,5M / 1m / 3m

50,000 VND - 80,000 VND 50,000 VND - 75,000 VND

0,4m
1m
3m
5m
  • 0,4m
  • 1m
  • 3m
  • 5m
Clear