bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-kho (77)
bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-kho (106)
bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-kho (71)
bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-kho (72)
bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-dep
bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-kho (80)
bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-kho (79)
Den-Led-Dan-Guong-Trang-Diem-6-bong-10-bong-14bong-dung-dien-usb (1)
Den-Led-Dan-Guong-Trang-Diem-6-bong-10-bong-14bong-dung-dien-usb (2)

Đèn led dán gương trang điểm 6 /10 bóng

  • Tùy chọn: 6 bóng / 10 bóng
  • Ánh sáng: trắng / chỉnh 3 màu
  • Có công tắc

160,000 VND - 280,000 VND 140,000 VND - 260,000 VND

10 bóng / Nguồn 5V-2A
10 bóng / USB
6 bóng / USB
  • 10 bóng / Nguồn 5V-2A
  • 10 bóng / USB
  • 6 bóng / USB
3 màu
Trắng
  • 3 màu
  • Trắng
Clear