den neon trang khuyet
z2105672574389_0316d639c1973d6a7cc373b512904335
z2105662260780_18ac87138681f023569c5e306f3a0c49
trăng
den neon light
15
z1959298463199_f61fd7925ab5ccbe679b1e9017a10463
z2217712429386_8d1141951d546f748505205a23861672
z2181172297965_86eed98c8c0c25ae68d21a382ed39a25
z1731723476645_1dc8addd94710a0b2f43708008a8aed9

Đèn NEON Trăng khuyết Vàng Ấm

  • Chất liệu: nhựa – neon light
  • Ánh sáng: vàng như hình (chụp thực tế)
  • Đèn có cổng usb và hộp pin rất tiện cho việc sử dụng
  • Có chỗ để móc treo chữ lên

160,000 VND 120,000 VND

Quantity