2
dơi
4
3
1
den neon light
z2181172401867_c4a55556e2e87cc09611998b9b97c961
z2217773765160_545a154e11af2a2baa128ceedc15e6fc
den neon light
z2217712429386_8d1141951d546f748505205a23861672

Đèn Neon light con Dơi hồng đáng yêu

? Chất liệu: nhựa – neon light
? Ánh sáng: như hình (chụp thực tế)
? Đèn có cổng usb và hộp pin rất tiện cho việc sử dụng
? Có chỗ để móc treo chữ lên

170,000 VND 130,000 VND

Quantity