z2217706992296_ff4a60de7e1c81c59bc521fbf243620b
z2217741075464_c567e3c96c441b104718f037c32bd537
24
z2217706972609_89a6eceb43ca7f3cb5e9138619f5b62c
z2217712429386_8d1141951d546f748505205a23861672
20
17

Đèn Neon Light Hình BôngTuyết

? Chất liệu: nhựa – neon light
? Ánh sáng: như hình (chụp thực tế)
? Đèn có cổng usb và hộp pin rất tiện cho việc sử dụng
? Có chỗ để móc treo chữ lên

180,000 VND 90,000 VND

Quantity