z2033018675815_5b682f9cf5394f521e2d209413f393d2
z2033018665990_319660d197adbe6fda0c2eb78aced21e
z2033018666063_480f35a9afcb1330b2997361fbfb70af
z2033018613322_6f95907ef9eb66107299b8f4cf4b16c9
z2033018337680_730d9684d01e9f4e9cb4d8525ef79999
z2033018605949_f7b49f006c0547da521e5ab6d26250a9
z2033018303308_1ace65267f5f534ffa873332f2efb2cb
z2033018524146_e216ec26a4ceba58f137996579c23552
z2033018376744_2bba394d34d19c09ccb4ad1baf866bb5
z2033018403506_afe932b41a89e9657da2794c6c05d4eb
den trai dua den trai thomden trai dua den trai thomden trai dua den trai thomden trai dua den trai thomden trai dua den trai thomden trai dua den trai thomden trai dua den trai thomden trai dua den trai thomden trai dua den trai thomden trai dua den trai thom

Đèn led trái dứa 3m xài pin vàng ấm

  • Chiều dài 3m – 20 bóng
  • Chất liệu: kim loại + dây đèn led
  • Màu sắc: vàng đồng
  • Ánh sáng: vàng ấm
  • Điện áp: Xài Pin

210,000 VND 185,000 VND

Quantity