den led dua
den led dua
den led dua
den led dua
den led dua
den led dua
den led dua
den led dua
den led dua
den led dua
den led dua

Dây đèn led đũa 3m xài pin / usb

Dây đèn led đầu đũa 3m

  • Dây dài 3m 20 bóng
  • Ánh sáng: vàng ấm
  • Dây trong loại tốt
  • Xài pin AA / Cổng USB

60,000 VND 40,000 VND - 45,000 VND

Cổng USB
Xài pin AA
  • Cổng USB
  • Xài pin AA
Clear