den bi cherry
den bi cherry
den bi cherry
den bi cherry
den bi cherry
den bi cherry
den bi cherry

Đèn cherry ball 3m cổng usb

Đèn snowberry | Đèn cherry ball 3m usb

  • Kích cỡ bi: 1cm
  • Chiều dài 3m – 20 bóng
  • Cổng usb (ghim vào cốc sạc điện thoại xài điện hoặc xài với pin dự phòng)
  • Ánh sáng vàng ấm

70,000 VND 55,000 VND

Quantity