bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-kho (102)
bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-kho (100)
bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-kho (101)
Den-Led-Dan-Guong-Trang-Diem-6-bong-10-bong-14bong-dung-dien-usb (1)
Den-Led-Dan-Guong-Trang-Diem-6-bong-10-bong-14bong-dung-dien-usb (2)
bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-kho (126)
bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-kho (125)
bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-kho (116)
bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-kho (115)
bong-den-led-dan-guong-trang-diem-6-10-14-bong-anh-sang-trang-chinh-3-mau-anh-sang-vang-cong-usb-nguon-dien-5v2a-cong-tac-den-gan-guong-ban-trang-diem-kho (104)

Đèn led gắn gương trang điểm cực đơn giản

  • Chiều dài: 3m – 10 bóng
  • Bóng LED độ bền cao và tiết kiệm điện
  • Ánh sáng trắng
  • Cổng USB ( sử dụng với pin dự phòng hoặc với cóc ghim xài điện)
  • Đèn có công tắc

 

140,000 VND - 260,000 VND

3 màu
Trắng
  • 3 màu
  • Trắng
10 bóng / Nguồn 5V-2A
10 bóng / USB
6 bóng / USB
  • 10 bóng / Nguồn 5V-2A
  • 10 bóng / USB
  • 6 bóng / USB
Clear