z1630134492323_34b23e707833e772ee33dac83e2ce038
Dây Đèn Led Mắc Lưới Màu Vàng Ấm
z1630134491354_4755f6776964824279c548a321524a8b
z1630134495757_5907c5b810e8b40ce3309ad62c04a7f6
z1630134369736_d40c8b59e7b15e5050f513598d2f1de6
z1630134368471_1483867189004e6ce32b049cc8d7cfb3
z1630134367742_81b970a52025612d2e9e625d0d496810

Đèn Mắc Lưới Ánh Sáng Trắng 3mx2m

?? Đèn mắc lưới màu trắng

  • Kích thước: 3mx2m
  • Ánh sáng: trắng
  • Xài điện 220V
  • Có nút chỉnh nhiều chế độ chớp nháy và 1 chế đứng yên
  • Có chui nối tiếp nhiều bộ với nhau
  • Dùng được ngoài trời

300,000 VND 180,000 VND