z1622564594194_539d0b184284138af9b0db726624060d
Dây Led Mắc Lưới Màu Vàng Ấm
Dây Đèn Led Mắc Lưới Màu Vàng Ấm
Dây Đèn Led Mắc Lưới Màu Vàng Ấm
Dây Đèn Led Mắc Lưới Màu Vàng Ấm
z1622564594484_dafe1d20dad88fd425e1d6e15d30be6d
z1622564595766_970ea49cc5d9607ca2ad2c9d6051bbec
z1622564596999_4b7764c19ccba665bd02701ed2e62999
z1622564598300_ecf8dc428eb130bc54c1f1263b547fd9

Đèn mắc lưới 3mx2m vàng ấm

Đèn mắc lưới màu vàng ấm

  • Kích thước: 3mx2m
  • Xài điện 220V
  • Có nút chỉnh nhiều chế độ chớp nháy và 1 chế đứng yên
  • Có chui nối tiếp nhiều bộ với nhau

300,000 VND 165,000 VND

Quantity