z1552176690587_ff7d48de8f17a4b1694a12c97b6669f0
z1467433549322_0e66162e01705fbdd083dee286ad03f3
z1467433519488_f3ed1c8cbf3d89c42bb243880ee4a7f3
z1467433554132_6aa40e2b51eda4eac66a7b53b4c3aa04
z1552176742203_50d282cc781ce5063cdb0fe70d8c93e0
z1467433543288_247cdbce4a4274c3cc46ba556e86d92c
z1467433538017_deddef830100bd17c77ece91020a702a
z1467433546463_0c1276eb0aee32017a6804b46829e6d4
z1552176689051_15f2e3ff4e9d9de1a67e903deaf4ab3d
z1552176686578_d14681848566ef729c10547b862fc7dd
z1552176686836_01d78e46533b366876c83364a6e21de3

Đèn cherry ball 10m xài điện

Đèn cherry ball 10m

  • Kích cỡ bi: 1cm
  • Chất liệu: nhựa trắng đục không bể vỡ
  • Chiều dài 10m – 100 bóng
  • Xài điện 220V
  • Ánh sáng vàng ấm
  • Chui nối tiếp nhiều bộ
  • Phích cắm chắc chắn

180,000  160,000 

Quantity