z1548682275348_99cbdec3a16a2974cc7964b526d73439
z1548682089405_ec5d980932d995c2754fd31de0ea4e74
z1548681986179_2ad7bd987d8eedab0f91152eaccfb527
z1548682278993_de97db2e03fc7c62445a3e1ddf4464a6
z1548682213919_802900dedbdbb53bfcc65d4468eeea17
z1548682080180_4cd24775a8e8d966e8c7cc5e34c49c62
z1548681924437_f7f2b716a6b198054d33412f7deb5f22
z1548681858725_21dfe32df5b67bad6250fe09e3c1c7f8
BE9B4AD8-4BEF-4EE4-BD88-8BE498DD3B74

Đèn Rèm Pháo Hoa 5 Chùm – Mẫu 1

  • Tổng 5 chùm pháo hoa.
  • Mối chùm 25 tia x 4 led
  • Xài điện 220V
  • Trang trí trong nhà hay ngoài trời đều được.
  • Nút bấm điều khiển 7 chế độ chớp và 1 chế độ đứng yên

430,000 VND 300,000 VND

Quantity