z1537094958488_e8ace170b3a5af1ce68317faaed12915
z1537094928358_1e7e79526fcc5389ba553aac02a322ac
z1537094937578_64615af5d0e5c6f1643fac42dbaf6725
z1537068135183_7622ed23a33d095758c2f61834102ebb
z1537094941255_1bb2e53a8b7f97b8c790f60d76949d4f
z1537068181793_25942214bcb971d3c3371659b1b4e89c
z1537068181350_77f5b14a613f0eb432aceb19f8e85f7a
z1537068185648_fc55f671612758d9967f4dceda3c3813
z1537094983518_d7f27dca45fa396a65f22e0dde756aa3
z1537108217736_98d9914d254a6a3cdf41222250806be1
z1537108214060_18fe69906c41ca3d344d11f2d976f989
z1537094970015_53a41a96d402162d8553b9b13c9d9b76

Đèn đom đóm hoa mẫu đơn

Đèn fairy light bằng đồng đính ngôi sao hoặc bông hoa

  • Dài 3m – 30 bóng.
  • Xài pin AA (dễ mua ngoài nhà sách, siêu thị)
  • Ánh sáng: như hình
  • Tặng kèm pin

120,000 VND 50,000 VND

Quantity