z1536981436226_69acd76908167f5cd9b6d94b22f68870
z1536586727168_3cf26521166ebd77b60bbeb483b5412b
z1536586707169_d5316fbc1ede153ba1adb843c0d1a5e9
z1536586714877_676a7e3409a5ccc31e7c4f5da7003d7a
den neon light
z2580451326642_286d24d4d4a89e02056fd07f8c11554a
den neon light
trăng
den neon light
den neon light
z1536591975564_43bd1f754d1a3b366456446643842550
15
z2217712429386_8d1141951d546f748505205a23861672
z2181172401867_c4a55556e2e87cc09611998b9b97c961
z2570226989244_117d0bec2f6ee3ae34e31a8df387ed22

Đèn ngủ hình đám mây

?? Đèn ngủ hình đám mây ??

? Chất liệu: nhựa – neon light
? Ánh sáng: vàng như hình (chụp thực tế)
? Đèn có cổng usb và hộp pin rất tiện cho việc sử dụng
? Có chỗ để móc treo chữ lên

160,000 VND 120,000 VND

Quantity