z1467433547543_8fe135c27889bad2b8a8c998f0205e96
z1467433549322_0e66162e01705fbdd083dee286ad03f3
94DFDEC0-E678-45BC-93FC-AF27B048DE47
z1467433519488_f3ed1c8cbf3d89c42bb243880ee4a7f3
z1467433554132_6aa40e2b51eda4eac66a7b53b4c3aa04

Đèn cherry ball 3m xài pin

Đèn cherry ball 3m

  • Kích cỡ bi: 1cm
  • Chiều dài 3m
  • Xài pin AA
  • Ánh sáng vàng ấm

105,000  90,000 

Quantity