den bi cherry
den bi cherry
Hop pin AA phu kien
den bi cherry
den bi cherry

Đèn cherry ball 3m xài pin

Đèn cherry ball 3m

  • Kích cỡ bi: 1cm
  • Chiều dài 3m – 20 bóng
  • Xài pin AA + tặng kèm pin
  • Ánh sáng vàng ấm

70,000 VND 65,000 VND

Quantity