Dây thừng

Showing all 1 result

✔️ Đường kính: ~2mm ✔️ Chiều dài: ~150m-165m / cuộn
60,000  40,000 

Showing all 1 result